Choose the best answer.We are in the hospital. You _____ smoke here.


Câu 72641 Nhận biết

Choose the best answer.

We are in the hospital. You _____ smoke here.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Mustn’t+V_infi (cấm không được làm gì)

May not +V_infi (có thể không làm gì)

Needn’t +V_infi (không cần làm gì)

Don’t have to+V_infi (không phải làm gì)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.