Cho 5,85 gam muối NaX tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thu được 14,35 gam kết tủa trắng. Nguyên tố X có hai đồng vị 35X (x1%) và 37X (x2%). Vậy giá trị của x1% và x2% lần lượt là:


Câu 72755 Vận dụng cao

Cho 5,85 gam muối NaX tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thu được 14,35 gam kết tủa trắng. Nguyên tố X có hai đồng vị 35X (x1%) và 37X (x2%). Vậy giá trị của x1% và x2% lần lượt là:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Dựa vào phương trình hóa để tìm nguyên tử khối trung bình của X.

Áp dụng công thức tính nguyên tử khối trung bình:

\(\overline {{A_X}}  = {{A.x + B.y} \over {100}}\) 

Trong đó đồng vị A có x% số nguyên tử, đồng vị B có y% số nguyên tử.

Từ đó tính được % số nguyên tử của mỗi đồng vị.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.