Choose the best answer.He had been working for more than 11 hours. He _____ be tired now.


Câu 72789 Thông hiểu

Choose the best answer.

He had been working for more than 11 hours. He _____ be tired now.


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Need to+ V_infi (cần phải làm gì)

Had better + V_infi (tốt hơn nên làm gì)

Mustn’t+V_infi (cấm không được làm gì)

Must+V_infi (phải làm gì, người nói cảm thấy việc đó cần phải làm). Ngoài ra, must + V_infi còn được dùng để chỉ dự đoán, suy luận của người khác

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.