Choose the best answer.In this city, people ________ walk on grass.


Câu 72790 Thông hiểu

Choose the best answer.

In this city, people ________ walk on grass.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Mustn’t+V_infi (cấm không được làm gì)

Couldn’t +V_infi ( có khả năng làm gì)

needn’t +V_infi ( không cần làm gì)

may not +V_infi ( không thể làm gì)

 

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.