Choose the best answer.Children _____ swallow small objects.


Câu 72791 Thông hiểu

Choose the best answer.

Children _____ swallow small objects.


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Mustn’t+V_infi (cấm không được làm gì)

Must+V_infi (phải làm gì, người nói cảm thấy việc đó cần phải làm)

May +V_infi (có thể làm gì)

Need to+ V_infi (cần phải làm gì)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.