Choose the correct answer that is made from the words given.We'll have to/ buy/ another ticket/ later.


Câu 72879 Thông hiểu

Choose the correct answer that is made from the words given.

We'll have to/ buy/ another ticket/ later.


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Cấu trúc: will have to+V_infi (sẽ phải làm gì)

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan


>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.