Choose the correct answer that is made from the words given.All passengers/ have got/ exit/ next stop.


Câu 72883 Thông hiểu

Choose the correct answer that is made from the words given.

All passengers/ have got/ exit/ next stop.


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Sau All+ danh từ đếm được số nhiều

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan


>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.