Điểm giống nhau giữa lục lạp và ti thể là gì? 1. Có màng kép bao bọc 2. Trong cấu trúc có chứa ADN, ARN, ribôxôm 3. Tham gia chuyển hóa năng lượng trong tế bào 4. Số lượng phụ thuộc vào loại tế bào và điều kiện môi trường 5. Có trong tế bào động vật và thực vật


Câu 73124 Vận dụng

Điểm giống nhau giữa lục lạp và ti thể là gì?

1. Có màng kép bao bọc

2. Trong cấu trúc có chứa ADN, ARN, ribôxôm

3. Tham gia chuyển hóa năng lượng trong tế bào

4. Số lượng phụ thuộc vào loại tế bào và điều kiện môi trường

5. Có trong tế bào động vật và thực vật


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Ti thể thực hiện chức năng hô hấp còn lục lạp thực hiện chức năng quang hợp

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.