Choose the best answer.We visited a lot of people to the party, but not ______ turned up.


Câu 73311 Nhận biết

Choose the best answer.

We visited a lot of people to the party, but not ______ turned up.


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

many: nhiều (đứng trước danh từ đếm được số nhiều)

much: nhiều (đứng trước danh từ không đếm được)

some: một ít (đứng trước danh từ đếm được số nhiều và ước danh từ không đếm được)

any: bất kỳ, nào (đứng trước danh từ đếm được số nhiều và ước danh từ không đếm được)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.