Choose the best answer.If there are ______ words you don’t understand, use a dictionary.


Câu 73312 Nhận biết

Choose the best answer.

If there are ______ words you don’t understand, use a dictionary.


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.