Choose the best answer.Would you like ___ cup of tea?


Câu 73315 Nhận biết

Choose the best answer.

Would you like ___ cup of tea?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.