Choose the best answer.This evening I’m going out with ______ friends of mine.


Câu 73322 Thông hiểu

Choose the best answer.

This evening I’m going out with ______ friends of mine.


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.