Choose the best answer.There isn’t ______ for dinner, so I have to go to supermarket.


Câu 73329 Vận dụng

Choose the best answer.

There isn’t ______ for dinner, so I have to go to supermarket.


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

some: một ít (đứng trước danh từ đếm được số nhiều và ước danh từ không đếm được)

any: bất kỳ, nào (đứng trước danh từ đếm được số nhiều và danh từ không đếm được, thường dùng trong câu phủ định và câu hỏi)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.