Choose the sentence which is closet in meaning to the sentence above.I can eat Hue beef noodle during the day.


Câu 73439 Nhận biết

Choose the sentence which is closet in meaning to the sentence above.

I can eat Hue beef noodle during the day.


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

during the day: trong ngày

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.