Choose the best answer.The most beautiful image of the Hoi An Lantern Festival is the _____ lanterns on the river at night.


Câu 73526 Nhận biết

Choose the best answer.

The most beautiful image of the Hoi An Lantern Festival is the _____ lanterns on the river at night.


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

- floating lanterns: đèn lồng nổi, thả sông

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.