Choose the best answer.In 2010, Hanoi ____ its 1000th anniversary.


Câu 73529 Nhận biết

Choose the best answer.

In 2010, Hanoi ____ its 1000th anniversary.


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

celebrate: kỉ niệm (sự kiện nhỏ)

commemorate: kỷ niệm (sự kiện lớn)

worship: thờ cúng

remember: ghi nhớ

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.