Choose the best answer.There is a real carnival atmosphere in the streets.


Câu 73530 Nhận biết

Choose the best answer.

There is a real carnival atmosphere in the streets.


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

festival: lễ hội       

tutorial: hướng dẫn  

carnival: thực sự

journal: tạp chí

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.