Choose the best answer.The lion and dragon dances performed at the opening ceremony of the festival was so ______.


Câu 73531 Nhận biết

Choose the best answer.

The lion and dragon dances performed at the opening ceremony of the festival was so ______.


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Vị trí sau to be nên cần điền 1 tính từ

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.