Choose the best answer.This is a statue in _____ of a national hero.


Câu 73533 Thông hiểu

Choose the best answer.

This is a statue in _____ of a national hero.


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

commemoration: lễ kỷ niệm

procession: quá trình

competition: cuộc thi

companion: đồng hành

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.