Choose the best answer.Buffaloes are good _____ of Vietnamese farmers.


Câu 73534 Thông hiểu

Choose the best answer.

Buffaloes are good _____ of Vietnamese farmers.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

human: Nhân loại

companion: bạn đồng hành

fairy: nàng tiên

offspring: con cháu

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.