Choose the best answer.Next year, when my Australian friend comes over Vietnam, I will introduce fermented spring rolls _____ him.


Câu 73535 Thông hiểu

Choose the best answer.

Next year, when my Australian friend comes over Vietnam, I will introduce fermented spring rolls _____ him.


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.