Choose the best answer.The Giong festival is held to _____ Saint Giong who defeated the invaders.


Câu 73536 Thông hiểu

Choose the best answer.

The Giong festival is held to _____ Saint Giong who defeated the invaders.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

remember: ghi nhớ

commemorate: kỉ niệm, tưởng nhớ

miss: bỏ quên

remind: nhắc lại

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.