Choose the best answer.The habits of having meals together in Vietnamese families help strengthen family _____.


Câu 73538 Thông hiểu

Choose the best answer.

The habits of having meals together in Vietnamese families help strengthen family _____.


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

bonding: liên kết

emotion: cảm xúc

contact: liên lạc

problem: vấn đề

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.