Choose the best answer.He said it was imposible to defeat the terrorists military.


Câu 73539 Vận dụng

Choose the best answer.

He said it was imposible to defeat the terrorists military.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Receive: Nhận được

Repulse: Đẩy lùi  

Explain: Giải thích

Develop: Phát triển, xây dựng

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.