Choose the best answer.All the villagers participate in the festival held in communal house yearly.


Câu 73541 Vận dụng

Choose the best answer.

All the villagers participate in the festival held in communal house yearly.


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Take part in: tham gia vào  

Hold on: giữ lấy

Take up: lấy lên

Arange: cắm

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.