Choose the best answer.Woman’s roles in the rituals of many religions have been limited.


Câu 73544 Vận dụng

Choose the best answer.

Woman’s roles in the rituals of many religions have been limited.


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

ceremonies: nghi lễ là từ đồng nghĩa của từ rituals

meetings: các cuộc họp

appointments: các cuộc hẹn

gatherings: tụ họp

Xem lời giải


>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.