Choose the word which is stresses differently from the rest.


Câu 73575 Nhận biết

Choose the word which is stresses differently from the rest.


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

consumption:   

explosion:   

technician:   

mathematician:   

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.