Choose the word which is stresses differently from the rest.


Câu 73578 Nhận biết

Choose the word which is stresses differently from the rest.


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

confusion:   

musician:      

ancestor:    

importance:    

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.