Cho sơ đồ điều chế C2H2: (biết A, B, R, X, Y, Z là các chất vô cơ) (1) CaCO3 ->(((t)^(o))) A + B (2) A + R ->(((t)^(o))) X + Y (3) X + H2O ->(()) C2H2 + Z Tên gọi của X là


Câu 7363 Vận dụng

Cho sơ đồ điều chế C2H2: (biết A, B, R, X, Y, Z là các chất vô cơ)

(1) CaCO3 $\xrightarrow{{{t}^{o}}}$ A + B

(2) A + R $\xrightarrow{{{t}^{o}}}$ X + Y

(3) X + H2O $\xrightarrow{{}}$ C2H2 + Z

Tên gọi của X là


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook


>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.