Định luật I – Niuton xác nhận rằng:


Câu 73716 Thông hiểu

Định luật I – Niuton xác nhận rằng:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Sử dụng lí thuyết về định luật I – Niuton: Nếu một vật không chịu tác dụng của lực nào hoặc chịu tác dụng của các lực có hợp lực bằng không, thì nó giữ nguyên trạng thái đứng yên hoặc chuyển động thẳng đều.

Xem lời giải

...