Cho 28,2 gam hỗn hợp X gồm 3 ankin đồng đẳng kế tiếp qua một lượng dư H2 (to, Ni) để phản ứng xảy ra hoàn toàn. Sau phản ứng thể tích thể tích khí H2 giảm 26,88 lít (đktc). CTPT của 3 ankin là


Câu 7391 Vận dụng

Cho 28,2 gam hỗn hợp X gồm 3 ankin đồng đẳng kế tiếp qua một lượng dư H2 (to, Ni) để phản ứng xảy ra hoàn toàn. Sau phản ứng thể tích thể tích khí H2 giảm 26,88 lít (đktc). CTPT của 3 ankin là


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

+)  Số mol khí giảm = số mol H2 tham gia phản ứng

+) \({{\mathbf{n}}_{{\mathbf{a}}n{\mathbf{kin}}}} = \dfrac{1}{2}{n_{{H_2}\,pu}}\)

=> \(\overline M \)

=>CTPT của 3 ankin

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.