Cho hỗn hợp X gồm 0,1 mol C2H4, 0,2 mol C2H2 và 0,7 mol H2. Nung X trong bình kín, xúc tác Ni. Sau một thời gian thu được 0,8 mol hỗn hợp Y. Cho Y phản ứng vừa đủ với 100 ml dd Br2 a mol/l. Giá trị a là


Câu 7403 Vận dụng

Cho hỗn hợp X gồm 0,1 mol C2H4, 0,2 mol C2H2 và 0,7 mol H2. Nung X trong bình kín, xúc tác Ni. Sau một thời gian thu được 0,8 mol hỗn hợp Y. Cho Y phản ứng vừa đủ với 100 ml dd Br2 a mol/l. Giá trị a là


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

+) C2H4 chứa 1 liên kết π; C2H2 chứa 2 liên kết π => Tính ∑nliên kết π

+) nH2 phản ứng = nkhí giảm = nX – nY

+) Bảo toàn liên kết π: nH2 phản ứng + nBr2 phản ứng = n liên kết π ban đầu

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.