Cho 22,4 lít (đktc) hỗn hợp E gồm x mol C2H4, z mol C2H2, y mol H2 (dE/He = 3,6) qua bình đựng Ni nung nóng, sau một thời gian phản ứng thì thu được 15,68 lít hỗn hợp khí G (đktc). Dẫn toàn bộ khí G lội chậm vào bình đựng dung dịch brom dư thấy có 80 gam brom phản ứng. Giá trị x và y lần lượt là


Câu 7404 Vận dụng

Cho 22,4 lít (đktc) hỗn hợp E gồm x mol C2H4, z mol C2H2, y mol H2 (dE/He = 3,6) qua bình đựng Ni nung nóng, sau một thời gian phản ứng thì thu được 15,68 lít hỗn hợp khí G (đktc). Dẫn toàn bộ khí G lội chậm vào bình đựng dung dịch brom dư thấy có 80 gam brom phản ứng. Giá trị x và y lần lượt là


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

+) Từ nE => PT(1)

+)\({\bar M_{E/He}} = \frac{{28x + 2y + 26z}}{{x + y + z}} => PT(2)\)

+) nH2 phản ứng = nkhí giảm = nE – nG

+) ∑nliên kết π = nC2H4 + 2.nC2H2

+) Bảo toàn liên kết π:  ∑nliên kết π = nH2 pư + nBr2 pư => PT (3)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.