Dẫn V lít (ở đktc) hỗn hợp X gồm axetilen và hiđro đi qua ống sứ đựng bột niken nung nóng, thu được khí Y. Dẫn Y vào lượng dư AgNO3  trong dung dịch NH3 thu được 12 gam kết tủa. Khí đi ra khỏi dung dịch phản ứng vừa đủ với 16 gam brom và còn lại khí Z. Đốt cháy hoàn toàn khí Z được 2,24 lít khí CO2 (đktc) và 4,5 gam H2O. Giá trị của V bằng       


Câu 7406 Vận dụng cao

Dẫn V lít (ở đktc) hỗn hợp X gồm axetilen và hiđro đi qua ống sứ đựng bột niken nung nóng, thu được khí Y. Dẫn Y vào lượng dư AgNO3  trong dung dịch NH3 thu được 12 gam kết tủa. Khí đi ra khỏi dung dịch phản ứng vừa đủ với 16 gam brom và còn lại khí Z. Đốt cháy hoàn toàn khí Z được 2,24 lít khí CO2 (đktc) và 4,5 gam H2O. Giá trị của V bằng       


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

C2H2 + 2AgNO3 + 2NH3→ C2Ag2 + 2NH4NO3

=> nC2H2 dư = 0,05 mol

+) nC2H4 = nBr2 phản ứng

+)Bảo toàn C: nC2H6 = ½.nCO2

+) Bảo toàn H: nH2O = 3.nC2H6 + nH2

+) Bảo toàn nguyên tố C trong hỗn hợp X: nC2H2 ban đầu = nC2H2 dư + nC2H2 pứ = nC2H2 dư + nC2H4 + nC2H6

+) nH2 bđ = nH2 pứ + nH2 dư = nC2H4 + 2.nC2H6 + nH2 dư

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.