Tổ chức xã hội đầu tiên của xã hội loài người là gì?


Câu 74363 Thông hiểu

Tổ chức xã hội đầu tiên của xã hội loài người là gì?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Xem lại thị tộc và bộ lạc

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.