Choose the best answer.My brother wants to become a _______ to tell TV viewers what the weather is like.  


Câu 74972 Thông hiểu

Choose the best answer.

My brother wants to become a _______ to tell TV viewers what the weather is like.  


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.