Choose the best answer.My father works late tomorrow, so he will _____ the first part of the film on VTV1.


Câu 74975 Thông hiểu

Choose the best answer.

My father works late tomorrow, so he will _____ the first part of the film on VTV1.


Đáp án đúng: a

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.