Choose the best answer."The Face" is a famous ________ in Vietnam where models compete with each other to be the winner.


Câu 74980 Vận dụng

Choose the best answer.

"The Face" is a famous ________ in Vietnam where models compete with each other to be the winner.


Đáp án đúng: a

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.