Viết đơn thức (21(x^4)(y^5)(z^6) ) dưới dạng tích hai đơn thức, trong đó có 1 đơn thức là (3(x^2)(y^2)z. )


Câu 75011 Vận dụng

Viết đơn thức \(21{x^4}{y^5}{z^6}\) dưới dạng tích hai đơn thức, trong đó có 1 đơn thức là \(3{x^2}{y^2}z.\)


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Sử dụng công thức: \({x^{m + n}} = {x^m}.{x^n}\).

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.