Choose the best answer.A comedian is a person who makes people laugh by telling jokes ______ funny stories.


Câu 75040 Nhận biết

Choose the best answer.

A comedian is a person who makes people laugh by telling jokes ______ funny stories.


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

so: vì vậy                         

when: khi                       

although: mặc dù             

and: và  

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.