Choose the best answer.He likes playing basketball _____ it is so funny.


Câu 75041 Nhận biết

Choose the best answer.

He likes playing basketball _____ it is so funny.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

so: vì vậy           

because: bởi vì                    

but: nhưng             

although: mặc dù

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.