Choose the best answer.That TV programme is not only interesting _______ it also teaches children many things about family and friendship.


Câu 75045 Thông hiểu

Choose the best answer.

That TV programme is not only interesting _______ it also teaches children many things about family and friendship.


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

and: và                                    

so: vì vậy                

because: bởi vì                

but: nhưng

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.