Choose the best answer.Henry can play the guitar _______ the harmonica at the same time.


Câu 75049 Thông hiểu

Choose the best answer.

Henry can play the guitar _______ the harmonica at the same time.


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

because: bởi vì                           

but: nhưng                   

and: và                                   

or: hoặc

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.