Choose the best answer.I have to go out, ________ I cannot watch television with my family tonight.


Câu 75052 Thông hiểu

Choose the best answer.

I have to go out, ________ I cannot watch television with my family tonight.


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

so: vì vậy                  

or: hoặc            

but: nhưng           

while: trong khi 

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.