Choose the best answer.He stayed up late to watch the football match last night, ______ he went to school late this morning.


Câu 75055 Vận dụng

Choose the best answer.

He stayed up late to watch the football match last night, ______ he went to school late this morning.


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

or: hoặc                          

and: và              

but: nhưng              

so: vì vậy 

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.