Choose the best answer.You can go to my house to borrow books tonight ______ I will bring them for you tomorrow.


Câu 75056 Vận dụng

Choose the best answer.

You can go to my house to borrow books tonight ______ I will bring them for you tomorrow.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

and: và                    

or: hoặc                

but: nhưng               

so: vì vậy

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.