Choose the best answer.Watching TV much is not good for our eyes ______ it can make us short-sighted.


Câu 75057 Vận dụng

Choose the best answer.

Watching TV much is not good for our eyes ______ it can make us short-sighted.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

but: nhưng         

because: bởi vì       

so: vì vậy     

and: và 

Xem lời giải


>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.