Cho (y ) tỉ lệ thuận với (x ) theo hệ số tỉ lệ ((4)(3) ); (x ) tỉ lệ nghịch với (z ) theo hệ số tỉ lệ ((6)(7). ) Tìm mối quan hệ giữa (y ) và (z. )


Câu 75089 Vận dụng

Cho \(y\) tỉ lệ thuận với \(x\) theo hệ số tỉ lệ \(\dfrac{4}{3}\); \(x\) tỉ lệ nghịch với \(z\) theo hệ số tỉ lệ \(\dfrac{6}{7}.\) Tìm mối quan hệ giữa \(y\) và \(z.\)


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Áp dụng định nghĩa tỉ lệ nghịch và định nghĩa tỉ lệ thuận.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.