Một số tự nhiên A được chia ra thành 3 phần tỉ lệ nghịch với các số ((5)(2);(4)(3);6. ) Biết tổng các bình phương của ba phần này là (24309. ) Tìm số tự nhiên A ban đầu.


Câu 75094 Vận dụng cao

Một số tự nhiên A được chia ra thành 3 phần tỉ lệ nghịch với các số \(\dfrac{5}{2};\dfrac{4}{3};6.\) Biết tổng các bình phương của ba phần này là \(24309.\) Tìm số tự nhiên A ban đầu.


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

+ Gọi ba phần được chia ra lần lượt là \(x,y,z\,\,\left( {x,y,z\, > 0} \right).\)

+ Áp dụng tính chất về tỉ số các giá trị của hai đại lượng tỉ lệ nghịch và tính chất tỉ lệ thức để giải bài toán.

Xem lời giải


>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.