Choose the best answer._______ can kids learn from TV programmes? - They can watch educational programmes on TV. 


Câu 75097 Nhận biết

Choose the best answer.

_______ can kids learn from TV programmes? - They can watch educational programmes on TV. 


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.